Projekt OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Naše společnost realizuje projekt s názvem „AWT Rekultivace – Úspory energií ve společnosti“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Termín realizace: 2017 – 2018
Výstupy: Úsporné opatření v závodu.