Nábor nových zaměstnanců do společnosti AWT Rekultivace a.s.

I. fáze

 • Máte-li zájem o některé z volných míst v AWT Rekultivace a.s. a chcete se zúčastnit výběrového řízení, zašlete nám svůj strukturovaný životopis (CV) a motivační dopis na emailovou adresu prace@awt-rekultivace.cz nebo poštou na adresu AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald.
 • Pokud jste v nabídce volných pracovních míst nenašel přesně to místo, o které máte zájem, stejně nám pošlete Vaši žádost. Kromě CV a motivačního dopisu nám upřesněte, o jakou práci máte zájem, čeho chcete ve své profesi dosáhnout nebo v čem se chcete rozvíjet. Vaše žádost bude začleněna do naší databáze. Garantujeme, že:
 • Všechny předložené dokumenty jsou pravidelně analyzovány zaměstnanci personálního útvaru společnosti.
 • Pokud vaše vzdělání, znalosti a dovednosti budou v souladu se současnými potřebami pro příjem nových zaměstnanců, bude Vaše žádost předána osobám odpovědným za výběr vhodných žadatelů.

II. fáze

 • Pokud Vaše žádost splní všechny naše požadavky, budete přizván minimálně k jednomu, vstupnímu pohovoru.
 • Zaměstnanec oddělení lidských zdrojů s Vámi absolvuje pohovor o Vaší kvalifikaci, zkušenostech, Vaší motivaci jakož i o Vaších povahových rysech.
 • Během tohoto pohovoru  budou ověřeny Vaše jazykové znalosti.
 • Pro posouzení Vaši vhodnosti pro určité úkoly, můžete být podroben i praktickým testům nebo simulacím konkrétních situací.

III. fáze

 • Pokud uspějete ve vstupním pohovoru, bude následovat setkání s Vašimi potenciálními manažery.
 • U těchto pohovorů můžete očekávat důkladnější analýzu Vaší odborné způsobilosti, Vašich zkušeností a technických znalostí.
 • Ve všech etapách je velmi důležitý i celkový dojem, jakým na Vaše protějšky zapůsobíte.

Tři důležité zásady:

1. Vaše žádost musí obsahovat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ve znění:

„Já níže podepsaný jméno příjmení, datum narození xx.xx.xxxx, bytem Vaše adresa, souhlasím ve smyslu § 9 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, aby poskytnuté citlivé osobní údaje byly zpracovány společností AWT Rekultivace a.s. pro potřeby zpracování databáze uchazečů o zaměstnání. V místo, dne,xx.xx.xxxx, vlastnoruční podpis Váš podpis

2.Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze námi vybrané zájemce.

3.Uchazeče, kteří splnili podmínky pro postup do II. a III. fáze vždy o této skutečnosti informujeme vhodným způsobem. 

Tři dobré rady:

1. Vaše žádost by měla být stručná a přesná, údaje v ní pravdivé.

2. V případě pohovorů odpovídejte na kladené otázky stručně a konkrétně.

3. Upřímnost a dobrá nálada jsou argumenty, které vždy hodnotíme kladně.

Volná pracovní místa