Projekční činnost

Golf Resort Lipiny.JPG

V souladu s naším zaměřením nabízíme provádění projekčních prací týkajících se zejména následujících oblastí:

  • Projekty ochrany přírody a krajiny
  • Projekty tvorby krajiny a vytváření zeleně
  • Rekultivační práce
  • Úpravy vodních toků, nádrží, meliorací
  • Ekologické stavby
  • Skládky odpadů podle stávajících norem
  • Likvidace starých ekologických zátěží

Kontakty

Ing. Ivana Michálková
Vedoucí oddělení inženýrské činnosti a ekologie

Mobil: +420 734 682 592
E-mail: ivana.michalkova@awt-rekultivace.cz

Ing. Jana Kalužíková
Vedoucí oddělení projekce

Mobil: +420 735 197 265
E-mail: jana.kaluzikova@awt-rekultivace.cz

shutterstock_626410364.jpg