Služby

DSC_0342.jpg

AWT Rekultivace, člen skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL, nabízí komplexní služby týkající se rekultivačních prací, zemních prací, stavební, demoliční a projekční činnosti. Dnešní know-how je výsledkem dlouholeté činnosti a zkušeností několika generací pracovníků.

Zabýváme se především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů a výbušnin, stavebními pracemi, speciálními zemními pracemi, demolicemi, výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. Provozujeme skládky odpadů a recyklujeme druhotné suroviny.

Máme dlouholeté zkušenosti a disponujeme vyškolenými pracovníky i vlastní speciální technikou, která nám umožňuje mimořádně kvalifikovaně provádět sanace starých ekologických zátěží, asanačně rekultivační stavby, demolice, zemní práce nebo údržbu pozemků.

Zemní práce I.jpg