"Powrót do czystej natury"

AWT Rekultivace, członek grupy PKP CARGO INTERNATIONAL, chce wyeliminować negatywne skutki działalności człowieka poprzez swoje kompleksowe usługi i przywrócić przyrodzie jej naturalne piękno.

Wizja

Budujemy stabilną, dobrze rozwijającą się firmę na rynku budownictwa, usuwania starych ekologicznych obciążeń, rekultywacji terenów poprzemysłowych i składowania odpadów. Naszym tradycyjnym i nowym klientom oferujemy profesjonalne usługi w zakresie transportu i przeładunku. Znacznie angażujemy się w proces wstrzymywania działalności górniczej w regionie. Aktywnie rozwijamy synergię w ramach grupy PKP CARGO. Interesem wszystkich pracowników jest zadowolony klient.

Wartości spółki

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Spójność prawodawstwa
  • Odpowiedzialność za środowisko
  • Ekspertyzy, innowacje
  • Praca zespołowa

Usługi

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące prac rekultywacyjnych, robót ziemnych, budowlanych, rozbiórkowych i działań projektowych.