Informační upozornění zákazníkům

29.2.2012

Vážení zákazníci a potencionální obchodní partneři, návštěvníci našich stránek,

s odvoláním na zjištěné závažné skutečnosti považujeme za nutné informovat Vás o tom, že společnost AWT Rekultivace a. s. nevyužívá služeb externích obchodních zástupců pro zprostředkování prodeje našich produktů a služeb.

Zvláště považujeme za nutné oznámit, že obchodování s kamenem zajišťují výlučně naši kmenoví zaměstnanci – Ing. Roman Břenek (tel. 728 715 369) a p. Martin Juračko (tel. 723 274 065).

Upozorňujeme Vás, že nabídky na uzavření obchodních smluv učiněné jinými osobami než osobami výše uvedenými, nejsou relevantními nabídkami naší společnosti, a to i v případě, že jednající osoba se bude prokazovat dokumenty, které by mohly vzbudit dojem, že tato osoba je k činění obchodních nabídek oprávněna. Opětovně potvrzujeme a zdůrazňujeme, že žádná třetí osoba nebyla naší společností zplnomocněna k činění jakýchkoliv obchodních nabídek.

Toto informační upozornění činíme za účelem zamezení poškození Vašich obchodních aktivit a poškození dobrého jména společnosti AWT Rekultivace a. s.

« Zpět