Certifikáty

  • DIAMANTOVÝ CERTIFIKÁT (integrovaný systém managementu) CQS 50/2012 - 2018

  • CERTIFIKÁT CQS ČSN OHSAS (management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 18001 : 2008

    CERTIFICATE (PDF)

    ATTACHMENT (PDF)

  • CERTIFIKÁT CQS ČSN EN ISO (enviromentální management) 14001 : 2016

  • CERTIFIKÁT CQS ČSN EN ISO (management hospodaření s energií) 50001 : 2012

  • CERTIFIKÁT CQS ČSN EN ISO (management kvality) 9001 : 2016