Certifikáty

 • Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblasti:

  Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblasti:
  • rekultivačně-asanační stavby, vč. asanačních a krajinotvorných staveb na poddolovaném území a území dotčeném těžbou
  • zemní práce a demolice
  • sanace starých ekologických zátěží
  • nakládání s odpady
  • projektové práce
  • těžba a příprava vsázky
  • výroba granulátů a topných směsí
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • sanance a jiné činnosti související s odpady
  • výkon zeměměřičských činností
  • zobrazit jako PDF
 • Certifikát dle ČSN ISO 14001:2005 pro oblasti:

  Certifikát dle ČSN ISO 14001:2005 pro oblasti:
  • rekultivačně-asanační stavby, vč. asanačních a krajinotvorných staveb na poddolovaném území a území dotčeném těžbou
  • zemní práce a demolice
  • sanace starých ekologických zátěží
  • nakládání s odpady
  • projektové práce
  • těžba a příprava vsázky
  • výroba granulátů a topných směsí
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • sanance a jiné činnosti související s odpady
  • výkon zeměměřičských činností
  • zobrazit jako PDF
 • Certifikát OHSAS 18001:2008 pro oblasti:

  Certifikát OHSAS 18001:2008 pro oblasti:
  • rekultivačně-asanační stavby, vč. asanačních a krajinotvorných staveb na poddolovaném území a území dotčeném těžbou
  • zemní práce a demolice
  • sanace starých ekologických zátěží
  • nakládání s odpady
  • projektové práce
  • těžba a příprava vsázky
  • výroba granulátů a topných směsí
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • sanance a jiné činnosti související s odpady
  • výkon zeměměřičských činností
  • zobrazit jako PDF
 • Certifikát dle ČSN ISO 50001:2012 pro oblasti:

  Certifikát dle ČSN ISO 50001:2012 pro oblasti:
  • rekultivačně-asanační stavby, vč. asanačních a krajinotvorných staveb na poddolovaném území a území dotčeném těžbou
  • zemní práce a demolice
  • sanace starých ekologických zátěží
  • nakládání s odpady
  • projektové práce
  • těžba a příprava vsázky
  • výroba granulátů a topných směsí
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • sanance a jiné činnosti související s odpady
  • výkon zeměměřičských činností
  • zobrazit jako PDF