Udržitelnost

 • Naše provozy s největším rizikem pro životní prostředí

  • Provoz skládky pro nebezpečné a ostatní průmyslové odpady
  • Provoz dekontaminačních středisek pro nebezpečné odpady
  • Provoz recyklačních dvorů pro demoliční odpad
  • Provoz středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší
  • Provoz skladů chemických látek a přípravků
  • Provoz čerpací stanice nafty
 • Při všech našich činnostech

  • Usilujeme o dodržování právních předpisů a omezujeme dopady na životní prostředí
  • Šetříme zdroje omezováním spotřeby energie, vody, surovin a provozních materiálů
  • Školíme a informujeme své zaměstnance o tom, jak přispět k ochraně životního prostředí
 • Aktivity směřující ke snížení dopadů na životní prostředí

  • Vedení společnosti schválilo environmentální program, jehož cílem je další zvýšení poměru využitelných složek vytříděných z komunálního odpadu.
  • Rekonstrukce provozu plynové kotelny na provozovně TR Petřvald. Snížení spotřeby zemního plynu dosahuje téměř 58 000 m3 za topnou sezónu. Zároveň došlo k poklesu množství emitovaných škodlivin o více než 50 localhost.
  • V průběhu interních auditů vyhodnocujeme aktuální stav plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.