Likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady

COZ_Areál.JPG

Máme bohaté zkušenosti s likvidací ekologických zátěží, skládkováním odpadů, dekontaminací a recyklací.

Rozsáhlý prostor mezi bývalými převýšenými odvaly důlní hlušiny Centrálního odvalu Zárubek (COZ) v Ostravě je ideálním místem pro provoz zařízení ke zneškodňování a využívání odpadů s ohledem na rozsah starých ekologických zátěží v Ostravě a okolí, které je nutno postupně likvidovat. Technické řešení zařízení odpovídá příslušným normám a legislativním předpisům pro oblast nakládání s odpady.

Zařízení v areálu COZ:

  • Skládka odpadů skupiny S-NO – pro odpady kategorie nebezpečné a ostatní
  • Dekontaminační středisko COZ – pro odpady znečištěné ropnými látkami a PAU
  • Zařízení na recyklaci stavebních odpadů
  • Zařízení k využití odpadů

Kompletní nabídka služeb CZ (PDF)
Kompletní nabídka služeb EN (PDF)
Kompletní nabídka služeb DE (PDF)

Kontakty

LIKVIDACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, SKLADKY, ODPADY

Skládka odpadů COZ, dekontaminací a recyklace Ostrava
AWT Rekultivace a.s.
ul. Podzámčí
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Jednání ve věcech smluvních

Ing. Lubomír Schellong
Ředitel pro odpadové hospodářství a rozvoj

Telefon: +420 596 580 123
Mobil: +420 603 488 608
E-mail: lubomir.schellong@awt-rekultivace.cz

Jednání ve věcech technických

Ing. Marek Maťko
Vedoucí pracovišť skládky COZ, dekontaminace a recyklace

Telefon: +420 596 262 596
Mobil: +420 608 859 155
E-mail: marek.matko@awt-rekultivace.cz

img_01764v.jpg