AWT Rekultivace získala prestižní ocenění

16.6.2011

Společnost AWT Rekultivace získala Excelentní hodnocení ČEKIA Stability Award – AAA, které ji tak řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice. Tato kategorie byla vyhlášena v rámci hodnocení CZECH TOP 100.

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav a finanční situaci, a to včetně predikce rizika jejího úpadku. Výstupem je známka na desetistupňové škále, kde hodnocení AAA je nejvyšší možné.

„Jsme velice poctěni nejvyšším ohodnocením v rámci tohoto prestižního žebříčku. Utvrzuje nás, že společnost AWT Rekultivace má stálé místo na trhu a že naše práce má smysl,“ uvedl Andrzej Santarius, předseda představenstva AWT Rekultivace a.s.

AWT Rekultivace a.s. je členem skupiny AWT a.s. Nabízí komplexní služby v oblasti rekultivačních, sanačních, stavebních a zemních prací včetně realizace projektů k jednotlivým činnostem. Dnešní know-how je výsledkem téměř 50leté činnosti a zkušenosti. Zřizuje a provozuje odvaly, výsypky a odkaliště, zařizuje demolice, výstavby skládek nebo likviduje průmyslový odpad a dekontaminuje zeminu. Sanuje staré zátěže a pomáhá obnovit funkci krajiny zasažené důlní činností. Zajišťuje také služby odpadového hospodářství včetně provozování skládek.

« Zpět