AWT Rekultivace získala zakázku na výstavbu kanalizačního systému v Olze

AWT Rekultivace získala zakázku na výstavbu kanalizačního systému v Olze
23.1.2020

Dne 20. ledna 2020 společnost AWT Rekultivace ze skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL podepsala smlouvu na výstavbu kanalizačního systému v polské příhraniční obci Olza. Firma tak dále rozvijí své aktivity na území Polska.

V rámci této zakázky "Stavba sanitární kanalizace v Gminie Gorzyce, Olza - III. Etapa" má být vybudováno přibližně 8,6 km sanitární kanalizační sítě spolu se třemi kanalizačními čerpacími stanicemi, rekonstrukce vodovodní sítě o délce 7,3 km a 2,5 km dlouhými přípojkami a renovace přibližně 0,5 km kanalizačního systému. Hodnota celé zakázky je 15,5 mil. PLN a smlouva byla podepsána na 24 měsíců.

„Získání této významné zakázky v rámci projektu Organizace nakládání s odpadními vodami v aglomeraci Wodzisław Śląski, který je spolufinancován Evropskou unií, je důkazem rozvoje našich obchodních aktivit na území Polska, nejen v rámci zakázek pro společnosti skupiny PKP CARGO, ale také pro externí zákazníky jak ze soukromého, tak i státního sektoru,“ říká Krzysztof Gałązka, místopředseda představenstva AWT Rekultivace.

Práce se budou provádět v Olze v oblasti následujících ulic: Bogumińska, Dworcowa, Kościelna, Słoneczna, Stawowa, Szkolna, Wiejska, Wierzbowa, Zwycięstwa.

Projekt „Organizace nakládání s odpadními vodami v aglomeraci Wodzisław Śląski“ je realizován v souladu s předpoklady Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí 2014–2020.

Hlavním úkolem projektu je zvýšit počet obyvatel využívajících vylepšený systém čištění komunálních odpadních vod, který umožní efektivní odstraňování biogenních znečišťujících látek z vody (prvky dusíku a fosforu, které mají negativní dopad na život rostlin, zvířat a lidí).

Prioritou projektu je organizace vodohospodářství a kanalizací v aglomeraci Wodzisław Śląski. Činnosti zahrnuté v projektu umožňují odstranění stávajících nedostatků v rámci systému vodovodů a kanalizace.

Lukáš Kresač
Mluvčí
Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL

« Zpět