Dotazník POHO2030

Dotazník POHO2030
26.6.2020

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a AWT Rekultivace ze skupiny PKP CARGO se spolu s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, městy a obcemi, vysokými školami a dalšími významnými organizacemi a firmami v regionu se 17. července 2019 připojili ke spolupráci na obnově a rozvoji území tzv. Pohornické krajiny Karvinska – POHO2030. 

Do projektu obnovy pohornického území je zapojeno množství subjektů, čímž je obnova krajiny pojata velice koncepčně a má tak velké šance na úspěch. Mezi signatáři memoranda je mnoho klíčových partnerů z více než tří desítek subjektů. Vedle hejtmana kraje jej podepsali zástupci klíčových společností, jako jsou firma DIAMO, Asental Land, OKD, PKP CARGO INTERNATIONAL a AWT Rekultivace, primátoři měst v území, ředitelé klíčových firem a zástupci dalších regionálně významných organizací jako jsou vysoké školy, Dolní oblast Vítkovice, Czechinvest a další.

Veškeré informace o projektu POHO2030 jsou dostupné na webové stránce www.poho2030.cz.

***

Program POHO2030 představuje ucelený a koncepční přístup k obnově území nazývaného jako pohornická krajina Karvinska, území mezi městy Karviná, Havířov a Orlová o rozloze cca 60 km2, které je silně poznamenané těžbou černého uhlí i rozvojem těžkého průmyslu. V současné době dochází k postupnému uzavírání činných dolů a krajina, ze které člověk po staletí čerpal, má příležitost unikátní transformace.Spo­lečnou vizí všech zapojených aktérů je přeměnit pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem.

CÍLEM tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak obyvatelé Moravskoslezského kraje vnímají danou oblast, jaké jsou jejich představy o její proměně, případně jak by se chtěli do této transformace zapojit.

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v průběhu září 2020 na webové stránce www.poho2030.cz.

CHCI SE ZÚČASTNIT

« Zpět