Informační upozornění zákazníkům

29.2.2012

Vážení zákazníci a potencionální obchodní partneři, návštěvníci našich stránek,

s odvoláním na zjištěné závažné skutečnosti považujeme za nutné informovat Vás o tom, že společnost AWT Rekultivace a. s. nevyužívá služeb externích obchodních zástupců pro zprostředkování prodeje našich produktů a služeb.

Zvláště považujeme za nutné oznámit, že obchodování s kamenem zajišťují výlučně naši kmenoví zaměstnanci – Ing. Tomáš Kačor (603 879 928) a Jiří Čičel (721 578 742).

Upozorňujeme Vás, že nabídky na uzavření obchodních smluv učiněné jinými osobami než osobami výše uvedenými, nejsou relevantními nabídkami naší společnosti, a to i v případě, že jednající osoba se bude prokazovat dokumenty, které by mohly vzbudit dojem, že tato osoba je k činění obchodních nabídek oprávněna. Opětovně potvrzujeme a zdůrazňujeme, že žádná třetí osoba nebyla naší společností zplnomocněna k činění jakýchkoliv obchodních nabídek.

Toto informační upozornění činíme za účelem zamezení poškození Vašich obchodních aktivit a poškození dobrého jména společnosti AWT Rekultivace a. s.

« Zpět