Nová zakázka AWT Rekultivace v Polsku

4.12.2013

Společnost AWT Rekultivace a.s. získala na základě vyhraného výběrového řízení zakázku na rekultivaci rozsáhlé důlní haldy v polském městě Zabrze. Finanční objem zakázky je přibližně 50 milionů Kč. Cílem investice realizované městem Zabrze v rámci projektu „Rekultivace ploch v oblasti řeky Bytomky na území obce Zabrze“ je odstranění následků důlní činnosti a přetvoření haldy o rozloze téměř 20 hektarů na rekreační plochu.

Práce, jež budou ze strany AWT Rekultivace zahájeny v posledním měsíci roku 2013, potrvají nejdéle do srpna 2015. V jejich průběhu budou ze stávající haldy nejprve odstraněny divoké skládky komunálního odpadu, následně dojde k jejímu částečnému srovnání s okolním terénem. Po provedení těžkých zemních úprav bude vystavěna síť chodníků pro pěší a cyklostezek. Součástí areálu bude i zastřešená vyhlídka a naučná stezka, v jejíž trase bude kromě obvyklých informačních tabulí i sonda do nitra haldy zobrazující její jednotlivé vrstvy.

Rekreační plocha by měla v budoucnu sloužit především cyklistům preferujícím jízdu na horských kolech, jelikož kopcovitý charakter území bude i po provedení díla ze strany AWT Rekultivace zčásti zachován.

Mapa území č. 4

« Zpět