Nové jméno naší společnosti

1.5.2010

AWT Rekultivace a.s. je přední tuzemskou společností v oblasti rekultivačních a sanačních prací. Zabývá se především provozováním odvalů, výsypek a odkališť, zemními pracemi, demolicemi, ukládáním, úpravou a využíváním odpadů a ekologickými zakázkami. Má za sebou téměř 50 let zkušeností a řadu významných zakázek v dané oblasti.

Naší ambicí je být vysoce konkurenceschopným hráčem na výše uvedeném trhu. Pomáhá nám v tom i zázemí člena silné skupiny kolem OKD, Doprava, která se v posledních letech proměnila ve významného mezinárodního hráče na poli logistiky. Symbolickým završením těchto změn je od května letošního roku i nový název a nová značka celé této skupiny – Advanced World Transport (zkráceně skupina AWT).

Abychom dali jasně najevo svoji příslušnost k této silné skupině, došlo k 1. květnu 2010 v Obchodním rejstříku ke změně jména společnosti z OKD, Rekultivace, a.s. na AWT Rekultivace a.s. Kromě změny obchodního jména, loga a vizuálního stylu se na uzavřených obchodních či právních vztazích nic nemění.

Nová značka AWT, která tímto vstupuje na trh, v sobě snoubí unikátní know-how ze všech oblastí dopravy a logistiky a také tradici, bohatou historii a dlouhodobou zkušenost jednotlivých firem, které skupinu AWT tvoří. Jak již samotný název evokuje, ambicí skupiny AWT bude poskytovat pokročilé komplexní služby v mezinárodním měřítku. Své klíčové místo v ní budou mít vedle Advanced World Transport a.s. (dříve OKD, Doprava, a.s.) a AWT Rekultivace rovněž další přední hráči na trhu – Čechofracht, SPEDI-TRANS nebo BlueTrucks, stejně jako zahraniční společnosti na Slovensku, v Maďarsku nebo v Bělorusku.

Věříme, že sdílení zkušeností v rámci vznikající silné skupiny AWT a s tím spojené další rozšíření nabídky našich služeb bude pro Vás přínosem a zároveň příležitostí, jak dosavadní partnerství prohloubit a postavit vzájemné vztahy na ještě vyšší úroveň.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva AWT Rekultivace a.s.

« Zpět