Nové složení představenstva AWT Rekultivace

30.8.2018

Novým předsedou představenstva AWT Rekultivace, člena skupiny PKP CARGO, byl jmenován Kamil Holenda, který je zároveň ředitelem společnosti a místopředsedou představenstva se stal Krzysztof Gałązka, který v současnosti zastává funkci pověřence představenstva společnosti Advanced World Transport (AWT), člena skupiny PKP CARGO.

Kamil Holenda v rámci své profesní kariéry například působil jako jednatel a ředitel firmy Keravit a později zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti SEEIF Ceramic. Od dubna 2017 je členem představenstva a od června téhož roku ředitelem AWT Rekultivace. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Krzysztof Gałązka v minulosti působil jako ředitel samostatných útvarů především ve finančním sektoru v Polsku. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením společností. Od července 2018 je spojen se skupinou AWT, kde zastává pozici pověřence představenstva společnosti Advanced World Transport. Krzysztof Gałązka absolvoval postgraduální studium na Akademii Leona Koźmińskiego ve Varšavě v oboru Profesionální koučování, je magistrem ekonomie a koučem.

Představenstvo společnosti AWT Rekultivace od 29. srpna 2018 pracuje ve složení:

Kamil Holenda – předseda představenstva
Krzysztof Gałązka – místopředseda představenstva

kamil_holenda.jpg krzysztof_galazka.jpg

Kamila Holenda                           Krzysztof Gałązka

« Zpět