Nový předseda představenstva a ředitel AWT Rekultivace

28.6.2017

Novým předsedou představenstva společnosti AWT Rekultivace, člena skupiny PKP CARGO, byl ke dni 23. června 2017 jmenován Maciej Biernat. Funkci ředitele AWT Rekultivace zastává od stejného data Kamil Holenda.

Kamil Holenda v rámci své profesní kariéry například působil jako jednatel a ředitel firmy Keravit a později zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti SEEIF Ceramic. Od dubna 2017 je členem představenstva AWT Rekultivace. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Maciej Biernat je profesně spojen především s finančním sektorem a oblastí nemovitostí. Působil v představenstvech mnoha společností, byl lídrem strategie a člen řídícího výboru skupiny leasingových společností náležejících ke Sdružení rakouského bankovnictví. Od března 2016 je spojen se skupinou PKP CARGO, kde zastává pozici ředitele útvaru nemovitostí a od dubna 2016 je členem představenstva AWT Rekultivace. Vystudoval mimo jiné Univerzitu Adama Mickiewicze nebo Evropskou univerzitu VIADRINA.

Dosavadní ředitel Andrzej Santarius byl ke dni 23. června 2017 odvolán z představenstva AWT Rekultivace a z funkce ředitele společnosti a ve své profesní kariéře bude pokračovat mimo skupinu AWT.

« Zpět