PKP CARGO INTERNATIONAL slaví výročí 70 let společnosti

PKP CARGO INTERNATIONAL slaví výročí 70 let společnosti
27.5.2022

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, člen skupiny PKP CARGO předního logistického operátora v Evropě, letos slaví výročí 70 let od založení společnosti.

V letošním roce je to právě 70 let od doby, kdy byl dekretem ministerstva paliv a energetiky z 1. ledna 1952 založen podnik Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Připomeňme si důležité milníky v životě společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL.

Podnik OKR – Doprava vznikl za účelem zajištění organizační a odborné správy a údržby revírních tratí, zejména pak provozovat na Báňské dráze železniční dopravu. Dalšími nedílnými aktivitami spojenými se železnicí, byla i údržba a opravy revírních železničních tratí. V roce 1955 se k železniční dopravě připojila i nákladní automobilová doprava.

Privatizací podniku v lednu 1994 vznikla společnost OKD, Doprava, která plynule navázala na tradici dopravy na Báňské dráze. O rok později společnost získala licenci k provozování železniční dopravy na veřejné dopravní železniční cestě a mohla tak realizovat přepravy i mimo území Ostravsko-karvinského revíru.

Rok 2004 byl dalším zlomovým předělem, jelikož proběhla první přeshraniční přeprava vlaku z ČR do Polska a o tři roky později byl zprovozněn kontejnerový terminál v Paskově, který je v dnešní době klíčovým tranzitním bodem v rámci intermodální dopravy v Evropě.

V roce 2007 se společnost OKD, Doprava stala členem mezinárodní skupiny New World Resources Transportation se sídlem v Amsterdamu. Dalšími kroky byla také akvizice společnosti VIAMONT Cargo v roce 2008 a o rok později akvizice společnosti OKD, Rekultivace, která byla později přejmenována na AWT Rekultivace a pod tím to názvem působí ve skupině dodnes.

V roce 2010 došlo ke změně názvu společnosti z OKD, Doprava na Advanced World Transport a celá skupina začala působit pod novou značkou AWT.

Významným milníkem byl rok 2015, kdy se společnost Advanced World Transport (AWT) stala členem skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora a železničního dopravce v EU. V roce 2019 došlo ke změně názvu společnosti AWT na PKP CARGO INTERNATIONAL. Nový společný název pro všechny společnosti skupiny – PKP CARGO INTERNATIONAL – má lépe odrážet jejich působení na mezinárodním trhu a těsné sepjetí se skupinou PKP CARGO.

„Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL má své kořeny v tradičních a uznávaných společnostech, díky kterým disponuje rozsáhlým know-how, podloženým 70 lety zkušeností a důvěry svých zákazníků. V minulých dekádách byly tyto společnosti nejen součástí výrazných změn v nákladní dopravě, ale velmi často i jejich motorem – ať se jednalo o budování a rozvoj moderních železničních vleček nebo o poskytování kombinované dopravy. Největším bohatstvím a kapitálem společnosti byli a jsou naši zaměstnanci, kteří stojí za všemi úspěchy, kterých jsme dosáhli v průběhu naší bohaté historie,“ říká Dariusz Seliga, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

„PKP CARGO INTERNATIONAL je dnes synonymem solidní, moderní a spolehlivé nákladní železniční dopravy a těžké logistiky ve střední a východní Evropě. Českou republiku stále vnímáme jako srdce našeho byznysu. Střední a východní Evropa je pak pro nás základnou, na které jsme klíčovými partnery místním velkým průmyslovým firmám, a ze které dále rosteme a expandujeme, například na jih Evropy,“ uvádí Michal Kubíček, člen představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

Skupina vyrostla během krátké doby do velikosti a rozsahu, kdy je respektována na mezinárodní úrovni. Přitom si stále udržuje vysokou efektivitu a pružnost poskytovaných služeb.

„Jsme přesvědčeni, že koleje jsou pro přepravu řady komodit, jako je uhlí, ocel nebo automobilové díly, nejlepší alternativou k silniční dopravě a že si naši zákazníci zaslouží komplexní a chytrá dopravně-logistická řešení na klíč, která jim dokážeme poskytnout. Věříme v budoucnost železnice a kombinované dopravy a jsme připraveni být i nadále lídrem změn, které náš obor potřebuje. Rád bych u této příležitosti poděkoval všem současným i bývalým zaměstnancům za jejich práci pro společnost a našim zákazníkům za dlouholetou důvěru,“ dodává Dariusz Seliga.

V tomto roce si současně i společnost AWT Rekultivace ze skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL připomíná 60 let od svého založení.

Lukáš Kresač
Mluvčí
Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL

« Zpět