Revitalizace části bývalého dolu Dukla

26.3.2014

Společnost AWT Rekultivace jakožto vedoucí účastník sdružení „Důl Dukla – příprava území“ dokončila revitalizaci části bývalého dolu Dukla

Společnost AWT Rekultivace a.s. ve spolupráci se společností D.I.S., spol. s r.o., jakožto vedoucí účastník sdružení nazvaného „Důl Dukla – příprava území“ dokončila revitalizaci části bývalého důlního díla nacházejícího se na území statutárního města Havířova. Výsledkem investice je revitalizované území, jež bude v budoucnu využito nejen pro poskytování služeb včetně sportu a rekreace, ale i pro výstavbu produkčních kapacit.

Plocha bývalého dolu Dukla byla před zahájením realizace zakázky u sklonku roku 2012 klasickým post-industriálním brownfieldem. Rekultivační práce financované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí částkou ve výši 200 mil. Kč měly za cíl připravit dotčené území k jeho budoucímu využití v podobě areálu Dukla Industrial Park.

Provedené stavební práce tak spočívaly v obnově a rekonstrukci inženýrských sítí a jiných liniových staveb. Vedle výstavby rozvodů elektrické energie, teplovodů, horkovodů, pitné a užitkové vody, jakož i splaškové a dešťové kanalizace včetně čerpací stanice došlo i k obnově či výstavbě pozemních komunikací včetně cyklostezky. Součástí stavby byla i likvidace starých a poškozených částí infrastruktury. Areál je rovněž vybaven novým veřejným osvětlením. Změn doznala i říčka Bartošůvka, jejíž tok byl zčásti upraven. Regulována byla i přilehlá nádrž stejného názvu.

„Díky provedené revitalizaci povrchového areálu bývalého dolu Dukla je toto území plně připraveno nejen na výstavbu průmyslové zóny, ale i sportovišť a další rekreační infrastruktury. Jsem rád, že jsme mohli dobře odvedenou prací přispět k navrácení života do této atraktivní lokality v srdci Moravskoslezského kraje.“ dodal předseda představenstva AWT Rekultivace pan Andrzej Santarius.

Slavnostní přestřižení pásky.JPG

Slavnostní přestřižení pásky

Areál bývalého dolu Dukla.JPG

Areál bývalého dolu Dukla

ul.Šachetní.jpg

Ulice Šachetní

« Zpět