Sanace lokality Aglomerace ve Vítkovicích

Sanace lokality Aglomerace ve Vítkovicích
18.7.2019

Společnost AWT Rekultivace, člen skupiny PKP CARGO, se v současné době podílí v rámci Společnosti „Vítkovice – AWTR + POLANSKÝ“ na sanaci území Aglomerace společnosti Vítkovice, a.s. v Ostravě-Vitkovicích spočívající v odstranění jednotlivých objektů, terénních úpravách, sanaci kontaminovaných zemin a odstranění odpadů. Aktuálně probíhají demoliční práce, terénní úpravy a příprava ploch pro výsadbu zeleně.

sociální zázemí -umývárny a šatny.JPG

stříhání potrubí koksárenského plynu.JPG

železniční pražce.JPG

 

« Zpět