Skupina AWT převedla všechny zemní práce do společnosti AWT Rekultivace

1.10.2010

Dnešním dnem skončilo období, kdy rekultivační a stavební práce ve skupině AWT formálně vykonávaly dvě různé společnosti. Provozní oblast zemních a těžebních prací (PO 07) společnosti Advanced World Transport a.s. přešla k 1. říjnu i se svými 204 zaměstnanci pod společnost AWT Rekultivace a.s.

Dlouhé měsíce připravovaný převod schválili dne 16. září 2010 akcionáři skupiny AWT a následně byl potvrzen i zápisem do obchodního rejstříku.

Důvody k tomuto kroku jsou nasnadě – v jedné skupině existovaly dva organizační celky, jejichž předmět i místo podnikání se do značné míry prolínaly. Velmi podobné bylo i technologické zázemí, vybavení stroji a dalšími kapacitami, profesní struktura zaměstnanců nebo okruh zákazníků. Soustředění všech rekultivačních a stavebních prací na jedno místo ve skupině proto bylo logickým vyústěním této situace. Vytváří řadu synergických efektů a dále pomůže ve zvyšování naší konkurenceschopnosti na trhu.

Ke spokojenosti všech zúčastněných stran včetně odborů byly vyřešeny i pracovněprávní podmínky. Noví zaměstnanci přešli do společnosti AWT Rekultivace i se svými platnými pracovními smlouvami. Dosavadní i nový zaměstnavatel navíc akceptovali návrh odborové organizace OS PHGN, aby se na převedené pracovníky vztahovala již od prvního dne v plném rozsahu platná kolektivní smlouva AWT Rekultivace. Odměňování i sociální část kolektivní smlouvy tak bude platit pro všech přibližně 530 zaměstnanců společnosti bez rozdílu.

„Utvořili jsme jeden celek, posádku jedné lodi, která pracuje za stejných podmínek na společném cíli. Jen spolupráce všech zaměstnanců nás může posouvat vpřed a přinést naší firmě i nám všem prosperitu a budoucnost,“ zdůraznil předseda představenstva AWT Rekultivace Andrzej Santarius.

Petr Jonák
Ředitel korporátní komunikace
Skupina AWT

« Zpět