Skupina AWT za zapojila do projektu POHO2030

Skupina AWT za zapojila do projektu POHO2030
17.7.2019

Společnost Advanced World Transport (AWT) a AWT Rekultivace ze skupiny PKP CARGO se spolu s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, městy a obcemi, vysokými školami a dalšími významnými organizacemi a firmami v regionu dnes připojili ke spolupráci na obnově a rozvoji území tzv. Pohornické krajiny Karvinska. Memorandum za AWT podepsal Jiří Minka, člen představenstva a za AWT Rekultivace Kamil Holenda, předseda představenstva a ředitel společnosti.

Ve středu 17. 7. 2019 na pár hodin ožil prostor dávno zavřeného Dolu Gabriela v Karviné. Symbolicky na tomto místě se totiž podepisovalo memorandum o spolupráci na obnově území tzv. Pohornické krajiny Karvinska, v jejímž centru se Důl Gabriela nachází. Tato oblast mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou by měla díky memorandu začít ožívat a postupně se stát územím v pohybu, s novou energií a plné nových technologií.

„Jako významná firma v regionu si velmi ceníme vzniku tohoto projektu a jsme připraveni se do něj velmi aktivně zapojit a přispět tak k obnově a rozvoji regionu, který byl v minulosti zasažen průmyslovou činností. Například na Ostravsku a Karvinsku vlastníme unikátní vlečkovou síť, která propojuje významné ať už stávající nebo bývalé doly a průmyslové podniky a vidíme zde možnost pro její využití do budoucna. Zároveň jsme již v minulosti realizovali mnoho úspěšných projektů v rámci obnovy a revitalizace místní krajiny, kdy se podařilo změnit oblasti brownfieldu na živé, moderní a fungující lokality. Za zmínku určitě stojí Terminál Paskov, Golf Resort Lipiny, Nová Karolina nebo průmyslová zóna Dukla. Na revitalizaci a rozvoji regionu se chceme i do budoucna aktivně podílet,“ uvedl za skupinu AWT na tiskové konferenci Kamil Holenda.

Pohornická krajina Karvinska je na krajské úrovni řešena více než rok v rámci tzv. Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (zkráceně POHO2030), na které spolu s odborníky pracoval tým krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. Podpisem memoranda o spolupráci byla ukončena nultá etapa prací na koncepci, která se soustředila na analyzování krajiny a definování konkrétních návrhů a vize na obnovu území. Práce na projektu pohornické krajiny tak oficiálně přejdou do první etapy, která počítá s vytvořením platformy pro koordinaci, strategického plánu, master plánu a s realizací pilotních projektů. Oficiálně bude etapa završena institucionalizací.

Do projektu obnovy pohornického území je zapojeno množství subjektů, čímž je obnova krajiny pojata velice koncepčně a má tak velké šance na úspěch. Mezi signatáři memoranda je mnoho klíčových partnerů z více než tří desítek subjektů. Vedle hejtmana kraje jej podepsali zástupci klíčových společností, jako jsou firma DIAMO, Asental Land, OKD, AWT a AWT Rekultivace, primátoři měst v území, ředitelé klíčových firem a zástupci dalších regionálně významných organizací jako jsou vysoké školy, Dolní oblast Vítkovice, Czechinvest a další.

Veškeré informace o projektu POHO2030 jsou dostupné na webové stránce www.poho2030.cz.

Lukáš Kresač
Mluvčí
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO

POHO2030_jiri minka.JPG

Jiří Minka, člen představenstva AWT

POHO2030_kamil holenda.JPG

Kamil Holenda, předseda představenstva a ředitel AWT Rekultivace

« Zpět