Upozornění věřitelům

11.11.2019

Společnost AWT Rekultivace a.s. se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká Republika, identifikační číslo: 476 76 175, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 777 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „AWTR“) tímto upozorňuje věřitele AWTR a věřitelé společnosti AWT Rekultivace PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v souvislosti s plánovanou přeshraniční přeměnou dle projektu přeměny z 8.11.2019 na práva dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“), především pak na práva uvedená v ustanovení § 35 a následujících Zákona o přeměnách.

Za AWT Rekultivace a.s.

Kamil Holenda
Předseda představenstva

« Zpět