V AWT Rekultivace a.s. byla uzavřena Kolektivní smlouva

16.2.2012

Ve středu 15. února 2012 uzavřelo vedení společnosti AWT Rekultivace a. s. s oběma odborovými organizacemi Kolektivní smlouvu. Její účinnost je stanovena od 1. dubna 2012 do 31. března 2015.

Přes všeobecně známou složitou situaci ve stavebnictví v České republice, které je hlavní náplní činnosti společnosti, dospěli zástupci všech smluvních stran k dohodě. Jejím výsledkem je zachování výše mezd zaměstnanců společnosti AWT Rekultivace na úrovni roku 2011. Rovněž jsou zachovány všechny pracovněprávní a sociální výhody Kolektivní smlouvy z období 2010-2011, jako je prodloužená délka dovolené, výše odstupného, stabilizační odměny, jubilejní odměny, příplatky nad zákonem stanovenou výši a další. Kolektivní smlouva je tak výsledkem kompromisu potřeb společnosti a zájmů jejích zaměstnanců.

Musím ocenit, že jednání s odborovými organizacemi bylo věcné a racionální. Jeho výsledkem je maximum možného, a to ve prospěch firmy i jejích zaměstnanců,“ řekl na závěr předseda představenstva AWT Rekultivace Andrzej Santarius.

AWT Rekultivace je přední českou společností nabízející stavební, demoliční, rekultivační a zemní práce, komplexní služby týkající se nakládání s odpady, provozování skládek a recyklací druhotných surovin. Nedílnou součástí jejího portfolia je i projekční činnost. Vlastní unikátní technologie a know-how, vychází ze svých padesátiletých zkušeností a jejím mottem je návrat k čisté přírodě.  Disponuje širokým technologickým parkem a k tomu provozuje potřebné technologické zázemí. Dokáže mimořádně kvalifikovaně provádět sanace starých ekologických zátěží, asanačně-rekultivační stavby či údržbu pozemků. Zaměstnává 470 pracovníků.

« Zpět