Golf Park Darkov

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné

Lokalita je situována jižně od silnice Ostrava-Karviná, mezi řekou Olší a Stonávkou, na území města Karviná. Jedná se o plochu, která je součástí dobývacího prostoru OKD, a.s. Plocha prošla v dřívějších letech terénními úpravami prováděnými v rámci povinnosti těžební organizace zajistit sanaci pozemků, a tudíž pro využití území na golfový areál již nebylo nutno provádět terénní úpravy většího rozsahu.

Navržené úpravy řeší golfové hřiště s 9-ti jamkami s různými konstrukčními vrstvami:

  • Jamkoviště (20 cm drenážní vrstva, 10 cm štěrk a 30 cm vegetační substrát)
  • Odpaliště (20 cm drenážní vrstva, 10 cm štěrk a 25 cm veget. substrát)
  • Bunkry (20 cm drenážní vrstva, 5-10 cm písek)

Plochy mezi odpalištěm a jamkovištěm tzn. fairway – dráhy v celkové délce cca 3,66 km jsou zatravněny a udržovány občasným střihem travního krytu.

Součástí projektu je taktéž podzemní zavlažovací systém, který se skládá z trubního vedení a ovládacího kabelového vedení propojených s výsuvnými postřikovači, které jsou ovládány ventily a centrální jednotkou (systém RAIN BIRD STRATUS ).

Následně po technickým úpravách bude území řešeno jako kombinace výsadeb mimolesních porostů, kosených luk a vodních ploch. Sadové úpravy jsou řešeny skupinovou výsadbou dřevin a doplní krajinotvornou strukturu stávajících prvků dřevin nacházejících se podél řeky Stonávky.

Hlavní objemy prací

Naložení + přeprava ornice   60 500 m3
Rozprostření ornice  160 000 m2
Drenáž 15 590 m
Vegetační vrstvy (substrát) 7 500 t
Kosení  43 ha
Golf Park Darkov před ...
Golf Park Darkov před ...
Golf Park Darkov po ...
Golf Park Darkov po ...