Obchodní centrum Hornbach Ostrava-Jih, Etapa I

Jedná se o výstavbu I. Etapy nového obchodního centra Hornbach v lokalitě Ostrava-Jih.

Vlastní práce spočívají ve vybudování kompletní infrastruktury pro budoucí hobbymarket Hornbach. Předmětem dodávky AWT Rekultivace a.s. jsou kompletní zemní práce v tomto rozsahu:

  • Skrývky kulturních zemin na ploše bývalých tréninkových areálů, a demolice původních tréninkových a pomocných objektů.
  • Následuje odtěžení 320 000 m3 materiálu z tělesa bývalého hlušinového odvalu Jeremenko, vybudování nových zemních těles pro obslužné komunikace v areálu marketu, dále nové tělesa komunikačního napojení na ul. Rudná a odvoz přebytečného materiálu mimo lokalitu stavby.
  • Velkou část nových násypů tvoří zemní těleso pro parkoviště a stavební pláň pro objekty I. Etapy obchodního centra, jež je zakončeno gabionovou stěnou s přístupovou komunikací.

Součástí výstavby je monitoring těžených materiálů, jehož cílem bylo sledování obsahu spalitelných látek v prováděných zemních tělesech, sledování teplot materiálu, výskytu metanu a CO.

Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih