Obchodní centrum Hornbach Ostrava-Jih, Etapa I

Jedná se o výstavbu I. Etapy nového obchodního centra Hornbach v lokalitě Ostrava-Jih.

Vlastní práce spočívají ve vybudování kompletní infrastruktury pro budoucí hobbymarket Hornbach. Předmětem dodávky AWT Rekultivace a.s. jsou kompletní zemní práce v tomto rozsahu:

  • Skrývky kulturních zemin na ploše bývalých tréninkových areálů, a demolice původních tréninkových a pomocných objektů.
  • Následuje odtěžení 320 000 m3 materiálu z tělesa bývalého hlušinového odvalu Jeremenko, vybudování nových zemních těles pro obslužné komunikace v areálu marketu, dále nové tělesa komunikačního napojení na ul. Rudná a odvoz přebytečného materiálu mimo lokalitu stavby.
  • Velkou část nových násypů tvoří zemní těleso pro parkoviště a stavební pláň pro objekty I. Etapy obchodního centra, jež je zakončeno gabionovou stěnou s přístupovou komunikací.

Součástí výstavby je monitoring těžených materiálů, jehož cílem bylo sledování obsahu spalitelných látek v prováděných zemních tělesech, sledování teplot materiálu, výskytu metanu a CO.

Hlavní objemy prací

Skrývky zemin 38 500 m2
Odtěžení bývalého odvalu Jeremenko 320 000 m3
Nová zemní tělesa I. Etapy 127 500 m3
Odvoz přebytečných materiálů 192 500 m3
Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih
Hornbach Ostrava-Jih