Nová Karolina Ostrava

Zakázka zahrnuje provedení kompletní infrastruktury nově budované Ostravské čtvrti, jejíž plocha plánované budoucí zástavby se blíží 20 ha. Na této ploše bude vybudována v rámci stavby I. etapy kompletní síť nové splaškové a dešťové kanalizace, dále nové rozvody vodovodních řadů, přípojek k budovám a napojení na rozvodnou síť elektrické energie.

Součástí stavby je dále výstavba nového dopravního systému a jeho napojení na stávající komunikace. Bude vybudována příprava a infrastruktura pro budoucí tramvajovou a trolejbusovou trať tak, aby při jejím zavádění nebyly porušeny nově vybudované povrchové úpravy terénu.

Zakázka dále zahrnuje kompletní realizaci zpevněných ploch kolem budoucích objektů nákupního centra, kolem administrativní budovy i objektu pro bydlení. Navazuje dále úpravou povrchů centrálního náměstí před historickým dvojhalím a končí konečnými terénními a sadovými úpravami.

Komplex Nová Karolina Ostrava
Komplex Nová Karolina Ostrava
Nová Karolina Ostrava
Nová Karolina Ostrava