Jarní úklid s PKP CARGO INTERNATIONAL ve Slezské Ostravě

Jarní úklid s PKP CARGO INTERNATIONAL ve Slezské Ostravě
3.6.2020

Mezinárodní dopravní společnost PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT) a dceřiná společnost AWT Rekultivace ze skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v Evropě, v rámci vlastního CSR projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! ve spolupráci s radnicí městského obvodu Slezská Ostrava rozmístí na celkem devět vytipovaných míst velkoobjemové kontejnery ACTS, které budou sloužit občanům k jarnímu úklidu.

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL klade na společenskou odpovědnost velký důraz, a v rámci projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! podporuje aktivity, projekty, akce, neziskové organizace, fyzické osoby a společensky prospěšné činnosti, které mají dosah do všech regionů v nichž působí.

Prostřednictvím projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! skupina pomáhá všude tam, kde je to potřeba. Každoročně zaměstnanci pořádají finanční sbírku pro kolegy a jejich blízké členy rodiny v nelehké životní situaci, organizují se charitativní sbírky oblečení, na Den dětí pravidelně zaměstnanci rozveselují děti v nemocnicích a dětských domovech. Zároveň se zaměstnanci společně účastní nejrůznějších charitativních projektů a aktivit.

„Navazujeme na úspěšnou akci v loňském roce a opět jsme spolu s radnicí městského obvodu Slezská Ostrava připravili v rámci našich CSR projektů akci pro občany Slezské Ostravy, kterým bychom rádi pomohli s jarním úklidem. Radnice pro nás vytipovala celkem devět míst, kde umístíme naše velkoobjemové kontejnery ACTS, které je možné využít i pro svoz odpadů. V PKP CARGO INTERNATIONAL je pro nás společenská odpovědnost velmi důležitá a ochraně přírody věnujeme velkou pozornost,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

PKP CARGO INTERNATIONAL je největším operátorem systému ACTS ve střední Evropě a jediným v České republice. Systém ACTS se skládá ze speciálních odvalovacích kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy pro kontejnery. AWT disponuje více než 400 kontejnery ACTS různých typů, 79 železničními vozy typu Slps a desítkou automobilových nosičů a překladačů.

„Kontejnery ACTS, s jejichž provozem máme dlouhodobé zkušenosti a slouží v rámci kombinované dopravy (silnice-železnice) k převozu nejrůznějšího materiálu, umíme využít i pro tyto účely a díky našim komplexním službám, které poskytujeme, následně odpad ekologicky zlikvidovat,“ dodává Maciej Walczyk.

Do kontejneru je možné vhazovat nábytek, koberce a textil, stavební suť, okna a dveře, lepenku bez obsahu dehtu nebo sanitární keramiku. Odpad bude následně zlikvidován na skládce odpadů, kterou ve skupině provozuje dceřiná společnost AWT Rekultivace.

„Tyto činnosti jsou důležitou součástí našeho širokého portfolia služeb a s likvidací ekologických zátěží, skládkováním odpadů, dekontaminací a recyklací máme bohaté a dlouhodobé zkušenosti. Jsme rádi, že i v letošním roce se v rámci našeho firemního sloganu – Návrat k čisté přírodě – můžeme k této CSR akci připojit a pomoci jak lidem z Ostravy, tak i přírodě,“ říká Kamil Holenda, předseda představenstva AWT Rekultivace.

Seznam míst, kde budou kontejnery umístěny, občané naleznou na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava a skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL.

Foto: Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL (uprostřed vpravo) a Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava (uprostřed vlevo)

Lukáš Kresač
Mluvčí
Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL

jarni_uklid_1.jpg

« Zpět