Rozvoj lidských zdrojů AWT Rekultivace a. s.

28.5.2013

Dne 1. května 2013 byla zahájena realizace projektu „Rozvoj lidských zdrojů AWT Rekultivace a. s.“ (reg. č. CZ. 1.04/1.1.02/94.00704), který je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 3,807 mil. Kč. V rámci projektu bude realizováno 19 odborných kurzů (6 pro techniky a 13 pro dělníky) a 14 workshopů pro tvorbu a nácvik pěti nových či inovovaných metodik řízení lidských zdrojů. Těchto vzdělávacích aktivit se zúčastní 118, tedy více než ¼  zaměstnanců společnosti.

Projekt se zaměřuje na tyto základní cíle:

a) rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců,

b) rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů,

c) posílení udržitelnosti pracovních míst.

Projekt rovněž obsahuje opatření zohledňující principy rovných příležitostí (Gender) a Age managementu. Společnost se tak přihlásila k aktivnímu naplňování cílů Evropského roku aktivního stárnutí.

Realizace jednotlivých dílčích částí projektu je plánovaná do konce dubna 2015.

« Zpět