Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL bez nákazy COVID-19 a karantény

14.5.2020

Přes pokračující epidemii a stále se zvyšující se počet nakažených v ČR a Evropě společnosti ze skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT), ze skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v EU, neevidují u zaměstnanců žádný pozitivní nález COVID-19 a pracovníky v karanténě. Všechny firmy tak mohou nadále poskytovat své služby zákazníkům bez omezení. Představenstvo mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. již několikrát poděkovalo zaměstnancům za profesionální a odpovědný přístup ke všem opatřením.

Po vypuknutí epidemie COVID-19 v Evropě byl okamžitě ve skupině zřízen Krizový štáb, který zaměstnance rychle a pravidelně informoval o opatřeních vlády ČR a vydával nejrůznější opatření pro pracovníky, aby bylo co nejvíce sníženo riziko nakažení a zajištěn bezproblémový chod práce ve všech společnostech.

„Jsme si plně vědomi, že spousta našich zaměstnanců se pohybuje v tzv. první linii a poslední měsíce byla jejich práce jiná než dříve. Proto jsme od počátku zavedli přísná bezpečností a hygienická pravidla a rychlou dodávku hygienických, dezinfekčních o ochranných prostředků pro pracovníky skupiny. Zároveň zaměstnanci, u kterých to bylo možné, pracovali z domova, pokud to bylo potřeba, zajistili jsme jim potřebnou techniku a jako benefit poskytli navíc příspěvek na stravování a příplatek za výdaje, které jsou s home office spojené. Dnes mohu s radostí říci, že i přes krizi COVID-19 v Evropě jsme pro naše zákazníky stabilním poskytovatelem dopravních, logistických nebo stavebních služeb a za to patří velké díky především našim zaměstnancům,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Zároveň dopravní společnosti ze skupiny vidí právě v dnešní době ideální příležitost a podporují dlouhodobou snahu Evropské unie v rámci své kampaně #zesilnicenazeleznici (#tirynatory v případě polské mateřské společnosti PKP CARGO S.A.) přesun zboží z přetížených silnic na železnici. Společnost byla i díky výstavbě Terminálu Paskov průkopníkem intermodální dopravy v České republice a vidí stále v tomto způsobu přepravy velkou budoucnost. Rozvoj kombinované dopravy je rovněž součástí strategie skupiny PKP CARGO do roku 2023, v rámci které chce stále více posilovat své postavení a má ambiciózní cíl, stát se v tomto segmentu jedničkou v regionu Trojmoří (Balt – Jadran – Černé moře) a na evropských trasách Nové hedvábné stezky.

Lukáš Kresač
Mluvčí
Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL

« Zpět